Vážení zákazníci, chtěli bychom Vás informovat, že od 05.08.2024 do 16.08.2024 bude naše firma, z důvodu odstávky v našem výrobním závodě Cortizo, fungovat v omezeném režimu. Poslední objednávky na systém Cortizo přijímáme do 30.06.2024. Všechny objednávky vytvořené v tomto období budou zpracovány po tomto datu. Děkujeme za pochopení.

EN AW-6082 T6 (AlMgSi1 F28/F31/F32)

< Zpět na technické údaje

Obecné informace

Slitina EN AW-6082 T6 je precipitačně tvrditelná slitina, která se široce používá u těch výrobků, u kterých je důležitá kombinace pevnosti, hmotnosti a odolnosti proti korozi. Ve většině případů je materiál dodáván ve vytvrzeném stavu, to znamená že materiál je výrobcem zpracován rozpouštěcím žíháním, kalen a (za tepla) vytvrzen („zcela zušlechtěn“). Ve stavu vytvrzení za tepla vykazuje tato slitina 0,2% mez kluzu, která v pořadí velikosti leží na úrovni S235. Pevnost v kombinaci s nízkou specifickou hmotností jsou vlastnosti dobře využitelné v lehkých konstrukcích. Slitina může nalézt použití mimo jiné ve stavebnictví (nosné konstrukce), výrobě dopravních prostředků (přepravní nádrže, vlečné vozy), ve strojírenství, při výrobě nábytku ( kancelářský nábytek), v potravinářském průmyslu a při stavbě jachet.

Odolnost protii korozi

Odolnost proti korozi je v „normálních“ atmosférických podmínkách a v mořském prostředí výborná. Odolnost proti korozi je možno eventuelně zlepšit anodickou oxidací výrobků.

Svařitelnost

Jakost EN AW-6082 T6 je dobře svařitelná všemi běžnými postupy svařování hliníku (především v postupech svařování plynovým obloukem MIG a TIG) . U svařování je nutno počítat v přechodovém pásmu se snížením pevnosti. Vhodným tepelným zpracováním (rozpouštěcím žíháním a vytvrzením) je možno docílit původní pevnosti v přechodovém pásmu. Svar má v zásadě vždy nižší pevnost než základní materiál. Vzhledem k náchylnosti k prasklinám způsobených horkem se u těchto typů slitin musí svářet vhodným přídavným materiálem. Doporučený přídavný materiál: viz tabulka výběru svařovacích materiálů v kapitole Spojovací technika.

Chemické složení

viz. tabulky zde

Tepelné zpracování

Jakost EN AW-6082 T6 je dodávána ve stavu vytvrzeném za tepla. Odběratel v normálním případě nemusí provádět žádné tepelné úpravy. Při zpracování výrobků, které budou velkou mírou tvarovány, je rozumné vycházet ze stavu žíhání naměkko. Po výrobě je možné tepelnou úpravou (precipitační vytvrzení) znovu získat původní vlastnosti. 

  • Žíhání naměkko: teplota 380 až 420 °C, chladící rychlost do 250°C  je 30°/hodinu.
  • Precipitační vytvrzení: rozpouštěcí žíhání 525 až 540°C, následované kalením ve vzduchu (tenké části) nebo ve vodě (silné části)
  • Vytvrzení: 155 až 190°C, doba tvrzení při teplotě 175°C činí asi 8 hodin.

Kalení může vést k deformaci (tahu) výrobků. Protože materiál  má po rozpouštěcím žíhání dobré tvarovací schopnosti, které jsou srovnatelné se stavem žíhání naměkko, je v podstatě možné u výrobků, které budou velkou měrou tvarovány, vycházet ze stavu po zpracování rozpouštěcím žíháním. V tom případě je nutné počítat s faktem, že slitina EN AW-6082 T6 ze stavu zpracování rozpouštěcím žíháním ztvrdne již při pokojové teplotě. Tím se výrazně sníží tvářitelnost. Snížení teploty (uložení materiálu zpracovaného rozpouštěcím žíháním v mrazících boxech) tvrdnutí zpomaluje.

Mechanické vlastnosti EN AW-6082 T6 podle EN 485-2


1) pouze pro informaci, t = tloušťka materiálu