Mechanické a fyzikální vlastnosti hliníkových slitin

< Zpět na technické údaje

Využití jednotlivých hliníkových slitin v praxi


Chemické a mechanické vlastnosti hliníkových slitin

1) Hodnoty pro tepelnou vodivost mohou být ovlivněny stavem tvrdosti. Jsou uvedeny údaje v měkkém stavu.
2) Při svařování hliníku a jeho slitin ve vyztuženém stavu (označení stavu Hxxx) nebo precipitačně tvrzeném stavu (označení stavu Txx) je nutno počítat s klesáním síly v přechodovém pásmu.
3) Obrobitelnost je ve velké míře ovlivněna tvrdostí slitiny. Obrobitelnost vzrůstá úměrně s tvrdostí materiálu.

A = velmi dobrá
B = dobrá
C = průměrná
D = špatná
E = velmi špatná