Vážení zákazníci, chtěli bychom Vás informovat, že od 05.08.2024 do 16.08.2024 bude naše firma, z důvodu odstávky v našem výrobním závodě Cortizo, fungovat v omezeném režimu. Poslední objednávky na systém Cortizo přijímáme do 30.06.2024. Všechny objednávky vytvořené v tomto období budou zpracovány po tomto datu. Děkujeme za pochopení.

Ochrana osobních údajů

dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) společností ALUCAD Bohemia s.r.o. (dále jen „Správce“)

Potvrzením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů udělujete souhlas Správci se zpracováním osobních údajů spočívajících ve jménu, příjmení, emailové adrese, telefonu, kontaktní a dodací adrese (dále jen „Údaje“) v souladu se ZOOÚ. Správce Údaje shromažďuje a zpracovává pro účely vytvoření databáze emailových kontaktů pro rozesílání newsletterů s informacemi o své činnosti, nabízení obchodu a služeb, kontaktování skrze dotazy k činnosti Správce a provozování e-shopu Správce. Údaje nebudou poskytovány a zpřístupňovány pro účely užití třetími osobami.

Údaje zpracovává Správce manuálně nebo automaticky sám prostřednictvím svých pracovníků, nebo prostřednictvím třetích subjektů zajišťujících pro Správce provoz serverů nebo provoz nástrojů a služeb pro zpracování dat. Potvrzením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů současně souhlasíte s tím, aby Vás Správce informoval o své činnosti formou newsletteru, a to na Vaši doručovací adresu nebo emailovou adresu a dalšími obdobnými způsoby. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto článku je dobrovolný a udělujete jej na dobu deseti (10) let od udělení, ledaže bude odvolán dříve.

Jste oprávněn vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů, a to i následně. Máte právo požádat Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů a Správce je povinen Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu poskytnout v rozsahu stanoveném ZOOÚ. V této souvislosti má Správce právo na přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady vynaložené na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů máte dále práva dle § 21 ZOOÚ. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Správce provádí zpracování Vašich Údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, můžete Správce požádat o vysvětlení. Můžete také požadovat, aby Správce odstranil závadný stav, zejména pak blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Údajů; Správce je povinen Vás informovat v návaznosti na Vaši žádost bez zbytečného odkladu o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Máte právo kdykoli se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zaškrtnutím políčka „Četl(a) jsem a souhlasím se Ochrana osobních údajů“ potvrzujete, že jste se s těmito pravidly seznámil a souhlasíte se zpracováním a nakládáním s osobními údaji ve výše uvedeném rozsahu.

Zásady ochrany soukromí při využívání služby Google Analytics

Tento web využívá službu Google Analytics, jejímž poskytovatelem je společnost Google, Inc. Jedná se o službu, která zaznamenává chování návštěvníků webových stránek a umožňuje ho vyhodnocovat. Tím napomáhá zlepšovat webové stránky, jejich uživatelskou prostupnost a přehlednost.

Sbíraná data o uživatelích stránek jsou anonymní. Služba nesbírá osobní a citlivé údaje. Google, Inc. může tyto informace o uživatelích poskytnout třetím osobám, je-li to požadováno zákonem nebo budou-li tyto třetí osoby zpracovávat tyto údaje pro Google.

Ke shromážďování informací o chování uživatelů na stránkách dochází pomocí souborů cookies. Na tomto webu používáme následující cookies:

Cookies první strany – jsou nezbytné pro zajištění chodu webových stránek (krátkodobé). Zároveň využíváme dlouhodobé cookies pro sbírání agregovaných anonymních dat o návštěvnících webu (Google Analytics).

Cookies třetí strany – cookies reklamních systémů, sociálních sítí, vložených videí,…

Služba Google Analytics je navíc rozšířena o následující reklamní funkce, které poskytuje společnost Google, Inc.

  • Remarketing.
  • GDN (Google display network) reporting.
  • Demografické a zájmové přehledy Google Analytics.

Více informací o využívání a sběru dat naleznete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Nepřejete-li si být zahrnováni do statistik služby Google Analytics, můžete využít možnosti zablokování přes Google Analytics Opt-out.