Vážení zákazníci, chtěli bychom Vás informovat, že od 05.08.2024 do 16.08.2024 bude naše firma, z důvodu odstávky v našem výrobním závodě Cortizo, fungovat v omezeném režimu. Poslední objednávky na systém Cortizo přijímáme do 30.06.2024. Všechny objednávky vytvořené v tomto období budou zpracovány po tomto datu. Děkujeme za pochopení.

EN AW-6060 T6 (AlMgSi0,5 F22)

< Zpět na technické údaje

Obecné informace

Stejně jako slitina AlMgSi1 je kvalita AlMgSi0,5 precipitačně vytvrditelná slitina. Pro vhodnou kombinací dobré tvářitelnosti za tepla a dobré pevnosti ve ztvrdlém stavu se tato jakost často používá při výrobě odlišných prof ilů. Použití (komplikovaných) profilů může ve výrobě ušetřit mnoho úprav ( pokládání, svařování) a tím zlepšit produktivitu. Profily této kvality jsou většinou dodávány ve stavu tepelně vytvrzeném F22, což znamená, že profily jsou kaleny od tepelně formovací teploty a poté vytvrzené za tepla. Více než 80 % hliníkových profilů na světě je vyrobeno ze slitin ze skupiny ENAW6000.

Odolnost proti korozi

Odolnost proti korozi je v „normálních“ atmosférických podmínkách dobrá. Odolnost proti korozi je možno eventuelně zlepšit anodickou oxidací výrobků.

Svařitelnost

Jakost AlMgSi0,5 je dobře svařitelná všemi běžnými postupy svařování hliníku (především v postupech svařování plynovým obloukem MIG a TIG). U svařování je nutno počítat v přechodovém pásmu se snížením pevnosti. Vhodným tepelným zpracováním (rozpouštěcím žíháním a vytvrzením) je možno docílit původní pevnosti v přechodovém pásmu. Svar má v zásadě vždy nižší pevnost než základní materiál. Díky náchylnosti k prasklinám způsobených horkem se u těchto typů slitin musí svářet vhodným přídavným materiálem. Doporučený přídavný materiál: viz tabulka výběru svařovacích materiálů v kapitole Spojovací technika.

Obrobitelnost

Slitina AlMgSi0,5 je ve stavu po vytvrzení za tepla EN AW-6060 T6 dostatečně až dobře obrobitelná, pokud se vychází z podmínek obrobitelnosti vhodných pro tuto slitinu. Většinou vznikají spirálovité a/ nebo spirálovité prasklé sváry. Dosažitelný stav povrchu je dobrý.

Chemické složení

viz. tabulky zde

Tepelné zpracování

AlMgSi0,5 (EN AW-6060 T6) je dodávána ve stavu vytvrzeném za tepla. Další tepelné zpracování odběratelem už není dále prováděno. Před zpracováním výrobků, které budou do značené míry tvářeny, je rozumné vycházet ze stavu žíhání naměkko. Po výrobě je možné tepelnou úpravou (precipitační tvrzení) získat opět původní vlastnosti. 

Žíhání naměkko: teplota 380 až 420°C, rychlost chlazení  30°C/hod na 250°C.

Precipitační vytvrzení: rozpouštěcí žíhání 525 až 540°C, následované kalením ve vzduchu (tenké díly) nebo ve vodě (silné díly).

Ztvrdnutí: 155 až 190°C (pro informaci, doba při teplotě při ztvrdnutí na 175°C činí přibližně 8 hodin).

Mechanické vlastnosti podle DIN1748 část 1 (průtlačně lisované profily)


1)A5 měřěná délka pro určení pružnosti Lo=5,65√So A10 měřěná délka pro určení pruž nosti Lo=11,3√So
2) směrná hodnota Pro profily s vymezeným kruhem o průměru>250 mm pružnost obnáší A5≥8% a A10≥10%