Vážení zákazníci, chtěli bychom Vás informovat, že od 05.08.2024 do 16.08.2024 bude naše firma, z důvodu odstávky v našem výrobním závodě Cortizo, fungovat v omezeném režimu. Poslední objednávky na systém Cortizo přijímáme do 30.06.2024. Všechny objednávky vytvořené v tomto období budou zpracovány po tomto datu. Děkujeme za pochopení.

EN AW-5754 H114 (AlMg3 W19), EN AW-5754 H12/H22 (AlMg3 F22/G22)

< Zpět na technické údaje

Obecné informace

Slitiny hliníku a magnézia nelze stejně jako nelegovaný hliník tepelně vytvrdit. Pokud jde o měkký nelegovaný hliník, je pevnost EN AW-5754 H114 vyšší díky tvrzení směsných krystalů (vytvrzování tuhého roztoku). Pevnost může být ještě zvýšena tvářením za studena, čímž je možno docílit relativně vysokého stupně pevnosti, což samozřejmě souvisí se snížením tvářitelnosti. V měkkém stavu je tvářitelnost ještě přijatelná, i když horší než u EN AW-1050 0 (Al99,5 W7). V polotvrdém stavu ( H12 respektive H22) je materiál opravdu hůře tvárný. Díky o něco větší pružnosti a nižší 0,2% mezi kluzu při stejné pevnosti v tahu je stav H22 o něco lépe tvárný než stav H12. Slitina EN AW-5754 (AlMg3) se mimo jiné používá při stavbě jachet, přístrojů (tlakové nádoby, úložné nádrže), stavebnictví (obklady fasád, nosné konstrukce) a potravinářském průmyslu.

Odolnost proti korozi

Odolnost proti korozi je u AlMg3 v „normálních“ atmosférických podmínkách stejně dobrá jako u Al99,5 a v mořském prostředí dokonce ještě lepší.

Svařitelnost

Jakost EN AW-5754 0/H111 je dobře svařitelná všemi běžnými postupy svařování hliníku (především v postupech svařování plynovým obloukem MIG a TIG). U svařování EN AW-5754 (AlMg3) je nutno počítat v přechodovém pásmu se snížením pevnosti na úroveň stavu měkkého žíhání. Doporučený přídavný materiál: viz tabulka výběru svařovacích materiálů v kapitole Spojovací technika. 

Chemické složení

viz. tabulky zde

Tepelné zpracování

Př i určitých podmínkách může být nutné materiál žíhat naměkko. Teplota: 360 až 380°C. 

Mechanické vlastnosti EN AW-5754 podle EN 485-2 


1) pouze pro informaci, t = tloušťka materiálu