Vážení zákazníci, chtěli bychom Vás informovat, že od 05.08.2024 do 16.08.2024 bude naše firma, z důvodu odstávky v našem výrobním závodě Cortizo, fungovat v omezeném režimu. Poslední objednávky na systém Cortizo přijímáme do 30.06.2024. Všechny objednávky vytvořené v tomto období budou zpracovány po tomto datu. Děkujeme za pochopení.

EN AW-5083 0/H11 (AlMg4,5Mn W28)

< Zpět na technické údaje

Obecné údaje

EN AW-5083 (AlMg4,5 Mn) je tepelně nevytvrditelná slitina. Zvýšení síly je možné jen formováním za studena, kdy lze dosáhnout nejvyšších hodnot v dané skupině tepelně nevytvrditelných slitin. V měkkém stavu (0/H111) materiál spojuje dostatečnou sílu s dostatečnou tvářitelností. Používá se mimo jiné při výrobě přístrojů (tlakové nádoby, kryogenní použití), v chemickém průmyslu (úložné nádrže) a dopravních prostředcích.

Odolnost protikorzi

Odolnost protikorozi je v „normálních“ atmosférických podmínkách i při mírně agresivnějších podmínkách jako je mořské prostředí výborná. Odolnost proti korozi je možno eventuelně zlepšit technickou anodickou oxidací výrobků. Materiál může být po tepelném ošetření nebo po dlouhodobém používání při teplotě >65°C citlivý na mezikrystalickou korozi. 

Svařitelnost

Kvalita EN AW-5083 (AlMg4,5 Mn) je dobře svařitelná všemi běžnými postupy svařování hliníku (především v postupech svařování plynovým obloukem MIG a TIG). U svařování je nutno počítat v přechodovém pásmu se snížením pevnosti na úroveň stavu měkkého žíhání. Doporučený přídavný materiál: viz tabulka výběru svařovacích materiálů v kapitole Spojovací technika.

Chemické složení

viz. tabulky zde

Tepelné zpracování

Materiál je dodáván v měkce žíhaném stavu. Při velkých deformacích může být nutné materiál další měkké žíhání. Teplota: 380 až 420°C. 

Mechanické vlastnosti EN AW-5083 podle EN 485-2


1) pouze pro informaci, t = tloušťka materiálu