Vážení zákazníci, chtěli bychom Vás informovat, že od 05.08.2024 do 16.08.2024 bude naše firma, z důvodu odstávky v našem výrobním závodě Cortizo, fungovat v omezeném režimu. Poslední objednávky na systém Cortizo přijímáme do 30.06.2024. Všechny objednávky vytvořené v tomto období budou zpracovány po tomto datu. Děkujeme za pochopení.

EN AW-1050 0 (Al99,5 W7), EN AW – 1050A H14/H24 (Al99,5 F11/G11)

< Zpět na technické údaje

Obecné údaje

EN AW – 1050A je nelegovaný hliník s maximálním podílem nečistot 0,5%. Materiál je tepelně nevytvrditelný. Zvýšení pevnosti je možné jen tvářením za studena (válcováním, tažením apod.), kdy zvýšení pevnosti souvisí se snížením pružnosti a tím i tvářitelnosti. Ve měkce žíhaném stavu (0) je materiál výborně tvárný (ohybem, hlubokým tažením apod.). Ve vytvrzených stavech H14 a H24 je tvářitelnost podstatně nižší. Je nutno brát v úvahu, že stav H24 vykazuje o něco lepší tvářitelnost než stav H14. Používá se mimo jiné při výrobě zásobních nádrží, výměníků tepla, reflektorů, obalových materiálů apod.

Odolnost proti korozi

Odolnost proti korozi je v „normálních“ atmosférických podmínkách výborná. Odolnost proti korozi je možno eventuelně zlepšit technickou anodickou oxidací výrobků. 

Svařitelnost

Nelegovaný hliník je dobře svařitelný všemi běžnými postupy svařování hliníku (především v postupech svařování plynovým obloukem MIG a TIG). U svařování EN AW-1050 (Al99,5) ve stavech H14 a H24 je nutno počítat v přechodovém pásmu se snížením pevnosti na úroveň stavu měkkého žíhání. Doporučený přídavný materiál: viz tabulka výběru svařovacích materiálů v kapitole Spojovací technika.

Chemické složení

viz. tabulky zde

Tepelné zpracování

Při určitých podmínkách může být nutné materiál žíhat naměkko. Teplota žíhání naměkko: 320 až 350°C. 

Mechanické vlastnosti EN AW-1050A podle EN 485-2 (plechy a pásy) 


1) pouze pro informaci, t = tloušťka materiálu