Vážení zákazníci, chtěli bychom Vás informovat, že od 05.08.2024 do 16.08.2024 bude naše firma, z důvodu odstávky v našem výrobním závodě Cortizo, fungovat v omezeném režimu. Poslední objednávky na systém Cortizo přijímáme do 30.06.2024. Všechny objednávky vytvořené v tomto období budou zpracovány po tomto datu. Děkujeme za pochopení.

Všeobecný popis různých skupin

< Zpět na technické údaje

1xxxsérie

Tato skupina obsahuje kvalitní nelegovaný hliník s čistotou 99,00% nebo vyšší. Nelegovaný hliník se používá v mnoha oblastech, zejména v elektrotechnickém a chemickém průmyslu. Je charakteristický výbornou odolností vůči korozi, nízkými hodnotami mechanických vlastností a výbornou tvářitelností. Jeho tvrdost může být zvýšena vytvrzením (vytvrzení za studena). Nedůležitějším znečištěním jsou železo a křemík. Typické oblasti použití jsou chemické přístroje, reflektory, výměníky tepla, balicí materiál apod.

2xxxsérie

Měď je hlavním legovacím prvkem v sérii 2xxx, často s hořčíkem jako druhým legovacím prvkem. Aby bylo dosaženo optimálních vlastností, musí být tyto slitiny tepelně zpracovány. Po zpracování rozpouštěcím žíháním a po vytvrzení za studena jsou jejich mechanické vlastnosti stejné jako u nelegované nízkouhlíkové oceli ( a někdy dokonce lepší). Pro další zvýšení zejména meze tažnosti mohou být tyto slitiny za tepla vytvrzeny, což se děje na úkor houževnatosti. Slitiny v sérii 2xxx nemají v porovnání s ostatními slitinami hliníku tak dobrou odolnost vůči korozi. Při vystavení určitým podmínkám mohou být citlivé na mezikrystalickou korozi. Jejich odolnost proti korozi můžeme zlepšit pokrytím (tzv. plátováním) například vrstvou čistého hliníku. Slitiny ze série 2xxx jsou zvláště vhodné pro díly a konstrukce, které vyžadují vysoký poměr hodnot pevnosti a hmotnosti, například pro kola nákladních aut, kola letadel, díly pro zavěšení nákladních aut a díly, které musí mít vysokou pevnost při vysoké teplotě (přibližně do 150oC). S výjimkou slitiny 2219 je možno tyto jakosti jen omezeně svařovat.

3xxxsérie

V této sérii je hlavním legovacím prvkem mangan. Ve většině případů nejsou tyto slitiny vytvrditelné, ale pevnost je přibližně o 20% větší než u slitin série 1xxx. Z technických důvodů může být k hliníku legováním přidáno jen asi 1,5% manganu, proto je mangan přidáván jako hlavní složka pouze do několika slitin. Čtyři z těchto slitin (3003, 3004, 3005 a 3105) jsou používány ve velkém měřítku, mimo jiné jako plechovky na nápoje, kuchyňské nádobí, výměníky tepla, kanystry, dopravní značky atd. Tyto jakosti, konkrétně slitina 3005, jsou dodávány i v předlakovaném stavu.

4xxx série

V sérii 4xxx je hlavním legovacím prvkem křemík. Ten je možno přidat v dostatečném množství ( až do 12%), aby bylo dosaženo podstatného snížení bodu tání, bez zvýšení křehkosti. Z těchto důvodů jsou slitiny hliníku a křemíku často používány jako přídavný materiál při svařování a jako pájecí materiál. Většina slitin z této skupiny není vytvrditelná tepelným zpracováním Jako přídavný materiál pro svařování vytvrditelných slitin může svar v důsledku smíšení se základním materiálem do určité míry vykazovat znaky vytvrzení. Slitiny s dostatečným množstvím křemíku změní při anodické oxidaci (viz „anodická oxidace“) barvu na tmavě šedou až do antracitové, a proto jsou často používány například v architektuře. 

5xxxsérie

V této sérii je hlavním legovacím prvkem hořčík. Eventuálně v kombinaci s manganem může slitina po vytvrzení dosahovat průměrné až vysoké tvrdosti. Hořčík má na vytvrzení značně větší vliv než mangan (0,8% hořčíku má stejný efekt jako 1,5% manganu) a může být přidáván ve velkém množství. Slitiny z této skupiny mají dobrou odolnost vůči korozi v mořském prostředí. Při použití ve vyšších teplotách (>65oC ) se může u slitin s obsahem hořčíku větším než 4% objevit koroze z vnitřního pnutí. Slitiny z této skupiny jsou mimo jiné používány v architektuře, jako dekorativní rámy, jako plechovky na nápoje, v lodním stavitelství, pro kryogenní účely atd.

6xxxsérie

Slitiny ze série 6xxx obsahují legovací prvky křemík a hořčík. Poměr je takový, že může dojít ke vzniku s loučeniny Mg2Si, čímž se tyto slitiny stávají vytvrditelnými (precipitační tvrzení). Slitiny z této skupiny mohou být po zpracování rozpouštěcím žíháním (stav T4) tvarovány a posléze mohou být vytvrzením převedeny do stavu T6 (vysoká tvrdost ). Ve stavu T4 je materiál dobře tvarovatelný. Obecně je svařitelnost, odolnost proti korozi a obrobitelnost těchto slitin dobrá. Používají se při výrobě rámů kol, dopravních prostředků, zábradlí (mostů) atd.

7xxxsérie

Zinek, v množství od 1 do 8%, je v této skupině hlavním legovacím prvkem. Přidání menšího množství hořčíku činí tyto slitiny vytvrditelnými; většinou se přidávají ještě jiné prvky jako měď a chróm. Slitiny s vysokou pevností jsou do určité míry citlivé na korozi pnutím, a proto se používají v opakovaně zestárnutém stavu. Používají se v leteckém průmyslu, v mobilních aparaturách apod.