Vážení zákazníci, chtěli bychom Vás informovat, že od 05.08.2024 do 16.08.2024 bude naše firma, z důvodu odstávky v našem výrobním závodě Cortizo, fungovat v omezeném režimu. Poslední objednávky na systém Cortizo přijímáme do 30.06.2024. Všechny objednávky vytvořené v tomto období budou zpracovány po tomto datu. Děkujeme za pochopení.

Přehled nejdůležitějších vlastností

< Zpět na technické údaje

Specifická hmotnost

Specifická hmotnost hliníku a hliníkových slitin činí 2,6 až 2,8 g/cm3, což je přibližně 1/3 specifické hmotnosti oceli. Díky nízké specifické hmotnosti je možno dosáhnout redukce hmotnosti mobilních konstrukcí, např. u dopravních prostředků, a tudíž i úspory energie.

Bod tání

Bod tání hliníku činí 660o C, takže se rovná přibližně 3/7 bodu tání nelegované oceli. Slitiny nemají bod tání, ale interval tavení (oblast tání); rozsah a pozice intervalu tavení závisí na typu hliníkové slitiny.
Koeficient lineární roztažnosti
Koeficient lineární roztažnosti hliníku a slitin hliníku činí v závislosti na slitině 23x10-6 až 24x10-6 K a je tedy přibližně 2x tak vysoký jako tento koeficient u nelegované a nízkolegované oceli.

Vlastnosti pevnosti

Pro různé aplikace jsou hliníkové slitiny k dispozici v pevnosti mezi 60 a 530 N/mm2. Pokud se počítá s dalšími vlastnostmi jako s nižším modulem elasticity vzhledem k elasticitě oceli, můžeme téměř pro každé použití nalézt optimální řešení.

Odolnost vůči korozi

Čistý hliník a neměděné slitiny jsou odolné vůči mnoha prostředím. Proto jsou neměděné slitiny hliníku používány ve stavebnictví, v chemickém průmyslu, potravinářském a lahůdkářském průmyslu, automobilovém průmyslu atd. Přesvědčivým důkazem dobré odolnosti proti atmosférickým vlivům je používání hliníku a slitin hliníku a manganu pro výrobu vedení vysokého napětí a střešních krytin. V mořském prostředí a lehce alkalickém prostředí jsou naproti tomu vhodné slitiny na bázi hliníku a hořčíku nebo hliníku,hořčíku a manganu. Díky zvláštní povrchové úpravě, jako je například anodické oxidování, může být ještě zvýšena např. odolnost proti korozi.

Tvářitelnost

Výborná tvářitelnost umožňuje vyrábět protlačováním profily a tyče téměř s jakýmkoli průměrem. Umožňuje také výrobu prefabrikátů a výrobků za použití téměř všech ostatních tvářecích technik za tepla i za studena. 

Vodivost

V porovnání s ostatními kovy má hliník a jeho slitiny výbornou elektrickou vodivost, která u čistého Al 99,5 činí přibližně 36m / .mm2. Rovněž pro elektrické vodiče se ve velkém měřítku používají právě slitiny AlMgSi a nelegovaný hliník. Také o tepelné vodivosti se dá říci, že je výborná a u materiálů stanovených normou se pohybuje mezi 80 a 230W/m.K, což se samozřejmě odvíjí od typu slitiny.

Povrchové úpravy

U hliníku a jeho slitin je možno provést mnoho obecných a typicky materiálových úprav, například pro zvýšení odolnosti proti korozi nebo opotřebení, dosažení dekorativního vzhledu apod.